Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

xếp khủng long Origami KNL Dragon (Robert J. Lang) ( trung bình dễ )

hoàn thành mẫu nài hj mấy bạn thử mẫu này xem sao
khung long cực kute dễ làm nữa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét