Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

xếp con bò cạp Origami Scorpion ( khó .... )

lâu lâu tặng bạn một con khó nek con này cực vãi tè lun , mình hoàn thành mấy con khủng long tặng mấy bạn vài con khó xếp chơi kaka

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét